Stromovka 2017

V průběhu roku 2017 jsme pro Magistrát hl. m. Prahy rekonstruovali komunikace na dně bývalého rybníka v pražské Stromovce. Původní asfaltové komunikace jsme podrtili mobilním drtičem a takto upravený materiál stabilizovali směsným pojivem, aby byla zajištěna dostatečná únosnost i pro obslužnou techniku. Na tuto vrstvu jsme položili speciálně namíchanou finální mlatovou vrstvu. Výsledek je opravdu dokonalý, přesvědčte se sami. 

Výstavba cyklostezky

Nová cyklostezka se zpevněným povrchem z Brandýsa do Podolanky se stala místem symbolické akce vysazování stromků prvňáčky – původní Hrušovské stromořadí nyní nese jméno Alej prvňáčků 2007.

Oprava cesty u Letohrádku Hvězda

Dvě hlavní cesty a parter u Letohrádku Hvězda prošly rekontrukcí v r. 2005. Dle požadavků památkářů bylo nutné vytvořit mlatový povrch z opuky. Ta se navezla, předrtila do požadovaných nivelit, a následně zhutnila.

Oprava asfaltového povrchu

V roce 2004 jsme prováděli opravu cest v parku Letná. Zničený asfaltový povrch byl předrcen a zapracován do vozovky. Na gloritový podklad se pak natáhl nový asfalt.

Sjezdovka Monínec

Oprava cest v parku Stromovka

Po povodních v r. 2002 bylo nutno v parku Stromovka opravit zničené páteřní komunikace. Z postižených lokalit bylo nejprve nutné odtěžit stovky tun bahna a naplavenin, odstranit zničené stromy; vzhledem k nutnosti použití těžké techniky byla vybrána technologie GLORIT. Tato technologie umožňuje zpracování původních asfaltových povrchů na místě, bez zbytečných přesunů hmot. Ve finální podobě budou cesty z poloviny zachovány se současným gloritem a z poloviny vyasfaltovány tak, aby umožnily i jízdu na kolečkových bruslích.

Kinského zahrada