Rekultivace

Hloubkové odstranění pařezů

Díky stále se zvyšujícím požadavkům na oblast rekultivací jsme začali naši původní orientaci rozšiřovat i tímto  směrem a za uplynulé roky získali v této oblasti velké zkušenosti.

Jsme zvyklí se pohybovat v prostředí , které má zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí, jako jsou například lesy, městské parky a chráněná území. Často si poradíme i v podmínkách ztíženého přístupu i s nejrůznějšími technickými a technologickými omezeními.

Využítí našeho strojového zařízení

 • =Úklid potěžebních zbytků klestu s rovnoměrným rozvrstvením štěpky
 • =Rekultivace a revitalizace půd
 • =Obnova a údržba cest
 • =Hloubkové odstranění pařezů
 • =Rozčleňovací linky v lesních porostech
 • =Odlesnění
 • =Sanace porostů plevelných dřevin

Dostupnost frézovací technologie

Tato technologie je schopna pracovat v běžných terénních podmínkách jako jiné klasické lesnické technologie a to do 30° svažitosti. Firma má zavedené ISO 9001 a ISO 14001.

Rekultivace vinic

Čechy a Morava mají prastarou tradici pěstování vinné révy. Se vstupem České republiky do Evropské unie se ale výrazně změnila legislativa vinařství a vinohradnictví, která nyní prakticky zapovídá zakládání vinic nových. Od roku 2004 tak mohou vinohradníci hospodařit pouze na již stávajících vinicích, případně obnovovat vinice staré.

Tento vinařský numerus clausus tak zvýšil požadavek po rekultivaci stávajících vinic. A právě kvůli rostoucí poptávce se společnost Lesopol zaměřila i na toto specifické hospodářské odvětví.

Speciální technika pro speciální podmínky

Vinná réva potřebuje ke svému růstu specifické klimatické a půdní podmínky. Přestože každá odrůda má zvláštní požadavky na pěstování, vínu se obecně daří v půdách vápenitých. Víno je vlastně zemní liána, která má hlubokou kořenovou prostupnost, dokáže čerpat vodu a živiny z velkých hloubek, takže jí vyhovuje i kamenitá půda. Kameny na povrchu jsou navíc prohřáté sluncem a vytvářejí tak rostlině příznivé podmínky pro růst. Ale to jistě každý majitel vinohradu ví. My zase víme, jak vám s naší strojovou technikou pomoci připravit starý vinohrad pro novou výsadbu. Pro zkvalitnění půdy je nezbytné zejména její mechanické vyčištění a provzdušnění.

Zajistíme:

 • =Odstranění starých sazenic
 • =Rozemletí houževnatých suchých kořenů
 • =Provzdušnění půdy
Naše technika si poradí jak s rozlehlými vinohrady nížin, tak s kamenitými svahy o sklonu až 30 stupňů.

Kvalitní víno vyžaduje kvalitní podmínky pro růst. Nepoužívané vinice často skrývají poklad – ideální půdu, ze které réva čerpá svou jedinečnost a chuťové vlastnosti. Naším cílem je pomoci tomuto pokladu znovu zazářit. Vždyť naše bohatství je v naší zemi.

Rekultivace sadů

Pěstování ovoce a sadařství má v českých zemích dlouhou historii. I dnes si chuťová kvalita ovoce, vypěstovaného v naší zemi, nezadá se zahraniční konkurencí. Přesto je podstatná část ovoce na našem trhu dovozová. A to je škoda. Naštěstí čelí tento trend v poslední době stále větší kritice. Součástí moderního životního stylu je požadavek dobrého původu potravin, což nahrává podpoře tuzemské zemědělské produkce. Stoupá poptávka po české zelenině i ovoci, a práce našich pěstitelů přestává být zákazníkům lhostejná.

Češi se zkrátka začínají zajímat o to, co jedí. Navíc se vrací obliba domácího pěstování ovocných stromů. Ovocné keře v zahrádkářské kolonii nebo přítomnost jabloňových stromů prakticky před každým domem – to byla každodennost našich rodičů a prarodičů. Zdá se, že sadům svítá na lepší časy…

Stala se součástí vašeho dědictví opuštěná zarostlá zahrada a vy si nevíte rady s její obnovou? Nebo jste zkušený sadař a potřebujete půdu připravit pro novou výsadbu? S tím vším vám můžeme pomoci.

Naší specializací jsou rekultivace zemědělských i hospodářských ploch za pomoci strojové techniky. Díky tomu dokážeme spolehlivě obnovit i váš sad. Máme na to zkrátka jak zkušenosti, tak prostředky.

Rekultivace od Lesopolu zajistí:

 • =Vyčištění sadu od starých dřevin, vykácení náletových porostů a jejich odstranění i s kořeny
 • =Rozemletí odumřelých kořenů
 • =Vyčištění a zkypření půdy
 • =Přípravu plochy pro novou výsadbu

Bez jabloňové štěpnice by český venkov nebyl úplný. Ať už malé nebo velké, sady jsou zkrátka součástí naší kulturní krajiny a my o ně musíme pečovat. S pomocí strojové techniky od Lesopolu je to ale hračka!