Upravit stránku

Zamícháním vhodného pojiva zemní frézou do jinak nepoužitelné zeminy se její vlastnosti zlepší do té míry, že splňuje požadavky Technických kvalitativních podmínek norem a jiných předpisů. Lze ji pak použít do všech zemních konstrukcí až po úroveň zemní pláně. Zlepšení vlastností nevhodné zeminy je velmi rychlé a trvalé.

Hlavní výhody

  • Na stavbách je možno využít prakticky veškerého místního materiálu, což minimalizuje nároky na dopravu, nákupy vhodných materiálů a zlepšuje tak nejen hlediska ekonomická, ale i ekologická a hygienická.
  • Běžně se používá na všech druzích staveb (silnice, železnice, průmyslové plochy) i do náročných konstrukcí (přechodové oblasti mostů, podloží těžkých průmyslových podlah).
  • V současnosti je k dispozici dostatečně široký výběr pojiv.
  • Lze pracovat i za velmi nepříznivých podmínek, kdy jiné technologie není možno provádět.
  • Minimální časová náročnost.
  • Zaručené parametry jsou v celém objemu zlepšené vrstvy.
  • Velmi dobré parametry zlepšené zeminy umožňují projektovat strmější svahy a úspornější konstrukční vrstvy.
  • Cenově je tato technologie příznivá.
  • Velký denní výkon (běžně 2 000 m3 zlepšené a upravené zeminy za jednu směnu).

Proviacal LB50 - směsné pojivo (50 % vápna a 50 % cementu) pro stabilizaci zemin.

Proviacal LB70 - směsné pojivo (70 % vápna a 30 % cementu) pro stabilizaci zemin.

Proviacal LB30 - směsné pojivo (30 % vápna a 70 % cementu) pro stabilizaci zemin.

 

Proviacal LB je směsné pojivo vyvinuté pro zlepšování a stabilizaci zemin převážně v dopravníma inženýrském stavebnictví.

Proviacal LB je určen pro technologii úpravy zemin dle TP 94 (vydává Ministerstvo dopravy CR).

 

Proviacal  LB umožnuje využití nevhodných nebo podmínečně vhodných zemin při budování dopravních a inženýrských staveb s využitím modernější a efektivnější technologie výstavby.

Hlavními složkami jsou vápno a cement, které jsou dokonale smíchané v určitém poměru. Tyto poměry a tím výsledné vlastnosti směsného pojiva Proviacal LB lze nastavit dle požadavku konkrétních staveb.

Proviacal® LB

Proviacal  LB výrazně zlepšuje geomechanické a fyzikální vlastnosti zemin. Proviacal  LB lze dopravovat, dávkovat a zpracovávat běžnými zařízeními určenými pro úpravu zemin, bez dalších speciálních požadavků. Proviacal LB přináší úspory v rámci převozu materiálu, a tím snížení dopravního zatížení v okolí staveb.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti