Upravit stránku

Výhody pojiva DOROSOL C

Technologie zlepšování zemin přináší zlepšení mechanických vlastností, zejména zpracovatelnosti, zvýšení únosnosti a odolnosti proti účinkům klimatu.

  • vytváří zhutnitelnou strukturu zeminy a umožňuje, aby zhutněný podklad získal vysokou únosnost
  • je použitelné pro (téměř) všechny typy zemin
  • přináší snížení nákladů – DOROSOL se přimíchává přímo do vrstvy zeminy v rámci stavebního podloží – odpadá tak nutnost odvozu nevhodných hornin, a tím se snižují náklady na dopravu
  • poskytuje lepší odolnost vůči půdně-mechanickým a fyzikálním jevům - snižuje vlhkost a zvyšuje odolnost proti mrazu
  • snadno se aplikuje za použití běžných zařízení a pracovních metod
  • šetří životní prostředí

Postup realizace

DOROSOL se rozprostírá přímo na zem, a pak se mísí pomocí stabilizační frézy. V závislosti na druhu zeminy se zvolí typ DOROSOLu (C30, C50, C70). Po zplanýrování do požadovaných nivelit následuje hutnění.

Použití

  • V geotechnickém inženýrství
  • Šetří se zásoby písku a štěrku
  • Pro stabilizaci násypů a podloží.